Home > Jesus in the Old Testament, Jesus the Messiah, Jews, Messianic Jews > Messianic Jews worshipping Yeshua (Jesus)

Messianic Jews worshipping Yeshua (Jesus)

July 26, 2009

Php 3:1  Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.
Php 3:2  Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.
Php 3:3  For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.
Php 3:4  Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:
Php 3:5  Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;
Php 3:6  Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.
Php 3:7  But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.
Php 3:8  Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,
Php 3:9  And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

Gal 5:1  Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.
Gal 5:2  Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie.
Gal 5:3  En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou.
Gal 5:4  Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval.
Gal 5:5  Want óns verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop.
Gal 5:6  Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk.
Gal 5:7  Julle het goed geloop: wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees?
Gal 5:8  Hierdie oortuiging kom nie van Hom wat julle roep nie.
Gal 5:9  ‘n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur.
Gal 5:10  Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie; maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees.
Gal 5:11  Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig!
Gal 5:12  Ag, as die wat julle opstandig maak, hulleself tog maar ook wou vermink!
Advertisements
%d bloggers like this: